Tag: Alm.Gus Sholah

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Melayat ke Rumah Almarhum Salahuddin Wahid

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Melayat ke Rumah Almarhum...

GOSULUT.ID  - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melayat ke rumah almarhum Salahuddin...